Lista blogów » UsagiFashion

Zakochałam się w iskrzących światłach

Zobacz oryginał

 

IMG_1324.JPG

 

Na zewnątrz wszystko wygląda normalnie. Grupy rozbawionych ludzi. Świecące, wysokie budynki, pełne samochodów ulice. 

On the outside, everything looks normal. Groups of amused people. Glowing, tall buildings, streets full of cars.

Wszystko świeci i błyszczy w ciemności. Właśnie w takim mieście się zakochałam, powiesz, że to głupie bo jak można zakochać się w budynkach i obcych ludziach ale to właśnie miasto zapala w moich oczach iskierki radości. Normalne, pełne życia, pełne niesamowitych miejsc, w których można być lub bywać spędzając czas przyjemnie. Nawet gdy nigdzie nie wychodzę , przechodzę lub już wracam – cieszę się szczęściem innych. Jak miło jest zobaczyć ludzi gawędzących w otwartych do późnych godzin restauracji czy szukających drogi do domu po procentach. Jestem tu od niedawna, jeszcze tyle miejsc do zobaczenia, tyle przysmaków do spróbowania i tyle ludzi do poznania. Tak właśnie zapamiętałam Miasto i o taki świat chcę walczyć, dlatego postanowiłam stać się osobą piękniejszą, silniejszą a swój głos uczynić mocniejszym i słyszalnym. Aby obudzić Was z tego strachu, pomóc Wam wstać i zawalczyć o piękne jutro.

Nie zabierajcie mi miasta, nie przestawajcie żyć, nie chowajcie się w domach, nie dajcie sobie wmówić strachu. Bez Was było tu okropnie, smutno, bez świateł i bez kolorów. - miasto bez ludzi nie istnieje ani nie cieszy. Chcę Was obudzić z tego zakłamanego koszmaru zanim świat się skończy. 

---------------

 On the outside, everything looks normal. Groups of amused people. Glowing, tall buildings, streets full of cars.

Everything glows and glitters in the dark. I fell in love in such a city, you will say that it is stupid because how can you fall in love with buildings and strangers, but it is the city that ignites sparkles of joy in my eyes. Normal, full of life, full of amazing places to be or to be while having a good time. Even when I am not going anywhere, walking by or coming back - I enjoy the happiness of others. How nice it is to see people chatting in restaurants that are open late or looking for a way home at a percentage. I've been here recently, so many more places to see, so many delicacies to try and so many people to meet. This is how I remembered the City and I want to fight for such a world, so I decided to become a more beautiful and stronger person and make my voice stronger and audible. To awaken you from this fear, help you get up and fight for a beautiful tomorrow.

Don't take my city away from me, don't stop living, don't hide in houses, don't let your fear persuade you. Without you, it was terrible, sad, without lights and without colors. - a city without people neither exists nor enjoys. I want to wake you up from this mendacious nightmare before the world ends.

Zaloguj się, żeby dodać komentarz.