Lista blogów » UsagiFashion

Energia chi

Zobacz oryginał

red_lips_rose_wedding_white_dress_lipsti


 

Świetlista postać w moim śnie kazała mi zbierać energię chi i powiedziała, jak uratować ludzkość przed zagładą. Będziemy szczęśliwi już za życia!

Pewnego dnia na Ziemię zstąpiła boginii Światła by prosić ludzi o zbieranie i wytwarzanie życiodajnej energii chi. Enrgia chi jest podstawą życia, jest niematerialna i niewidoczna ale potrzebna jak powietrze. Najwięcej jej znajduje się w ludziach i w elementach przyrody takich jak rośliny, zwierzęta, góry, naturalne zbiorniki wody, skały i elementy układu słonecznego. Gdy tej energii zabraknie to świat się skończy. Boginii ostrzega nas, że właśnie teraz energii jest wyjątkowo mało i musimy natychmiast rozpocząś proces jej wytwarzania bo nastąpią niezliczone kataklizmy. Brak energii chi jest gorszy niż śmierć, doprowadza żywioły i ludzi do szaleństwa. Zbuntują się prawa natury a ludzie wielcy lecz pozbawieni życiodajnej energii zaczną podejmować decyzje, które doprowadzą do zniszczenia ludzkości a ludzie mali będą się im poddawać. Celem oświeconych jest wytworzenie życiodajnej energii nie tylko w sobie ale w innych – to jedyny sposób aby ocalić świat.

Jak zobaczyć enerię chi?

Nie da się jej zobaczyć ani zbadać w sposób naukowy. Można poczuć jej wysoki poziom, jako radość i pogodę ducha, chęć do dzielenia się nią z innymi (w praktyce tworzenia jej dla siebie i dla innych). Do nazwania energi chi w sposób zrozumiały dla ludzi można użyć słowa „szczęście” chociaz wiadomo, że drzewa ani góry ani rzeki nie „są szczęśliwe”. Energię chi wizualizuje się jako małe okrągłe, jasne, świetliste obiekty niematerialne o barwie bladożółtej lub różowej.


Kiedy brakuje energii chi?

Żywioły szaleją wbrew logice i prawom fizyki, trudno przewidzieć ich kaprysy i zniszczenia. Ludzie z niedoborem energii chi działają destrukcyjnie na siebie i lub na innych. Moą przejawiać zachowania agresywne, prowadzić rozboje, kradzieże, kłamać, niszczyć, a w najgorszych wypadkach działać destrukcyjnie na innych podrzegując ich i zmuszając do działań niszczących energię chi w innych ludziach i w otaczającym świecie. Osoby z brakiem lub defizytem energii chi umierają za życia, mogą chorować na depresje, dokonywać samookaleczeń lub okaleczać innych i elementy otoczenia. Ludzie często zupełnie nieświadomie niszczą zasoby energii innych osób.


Kiedy mamy dużo energii chi?

Kiedy nasza dusza, umysł i ciało lśni blaskiem, który mogą poczuć i zobaczyć nawet osoby nie wiedzące nic o energii chi. Mówiąc językiem ludzkim taka osoba jest szczęśliwa, pełna energii i optymizmu. Czuje spokuj i pewność siebie przejawiającą się w pewności swoich przekonań i wierze w swoje siły. Jeśli potrafisz tworzyć swoim słowem, zachowaniem, rękoma lub umysłem energię chi w innych – jesteś kreatorem. Twoim obowiązkiem jest dbac i utrzymywac ten stan. Dobrze, jeśli możesz zostac kapłanem i uczyć innych, jak zostać kreatorami. Nie każdy ma predyspozycje do zostania kreatorem ale to nic złego. Możliwe, że w tym wcieleniu nie jesteś jeszcze na tym etapie rozwoju.


Kiedy energia chi znika?

Energia nie tyle znika, co zużywa się. Można ją porównac do paliwa w samochodzie. Żyjąc naturalnie zużywamy energię (czasem ją niszczymy a czasem jest ona nam odbierana lub niszczona) nie est to niczym złym jeśli tylko umiemy ją w sobie odnawiać. Na ubytek energii mają wpływ okoliczności zewnętrzne, zachowanie innych ludzi, nasze własne zachowania, działania i emocje.


Czy można uniknąć utraty?

Nie da się (ani nie można) zupełnie zapobiec utracie energii ponieważ ludzka dusza potrzebuje czasem trudniejszych doświadczeń, dzięki którym rozwija się ale chwilowo traci energię chi. Tracenie i zbieranie lub tworzenie enerii jest naturalnym prawem świata, w którym zyjemy. Dlatego energię należy zbierać „na zapas” gdy jest to możliwe aby móc jechać wyboistą drogą życia bez zatrzymania się i bez wpadnięcia w metaforyczną dolinę czy dziurę (blokade lub cofnięcie się w rozwoju). Naturalny proces rozwoju wymaga energii.


Co zabiera nam energię chi?

Negatywne emocje własne, innych ludzi oraz ludzie i zjawiska celowo takie emocje generujące. Wszelkie kłótnie, kłamstwa, manipulacje, choroby, lęki i słabości. Jednym z największych pożeraczy energii chi jest strach i niezgoda. Odczuwanie różnorodnych emocji jest naturalnym procesem rozwoju człowieka ale należy być uważnym w ocenie. Przedmiot, sytuacja lub osoba zabierająca i niszcząca naszą energię chi jest aceptowalna dopóki wspomaga nasz rozwój czyli chwilowo. Należy odciąć się od „pożeraczy” energii gdy przestają nas motywować do działania a zaczynają niszczyć. Zerwać kontakty (jeśli nie całkowicie to ograniczyć), wyrzucić przemioty (lub sięgac do nich maksymalnie raz w tygodniu). Jeżeli człowiek nam bliski odbiera nam naszą siłę to należy o unikać, ograniczyć kontakt lub zupełnie go zerwać aż nie zmieni swojego zachowania (nie zostanie uleczony). Należy też uważać na wszelkiego rodzaju nieporozumienia (ktoś może niszczyć energię celowo a ktoś… przez pomyłkę, możemy też my sami być czyimś „niszczycielem”). Nalezy podjąc działanie po zapoznaniu się z sytuacją. Jeżeli np. gazeta z informacjami wywołuje w nas lęk i odbiera nam życiodajną energię to należy ją wyrzucić. Jeśli jednak jest ona nam niezbędna (bo zawiera informacje potrzebne do funcjonowania) to ograniczamy kontakt z owym pożeraczem energii do minimum np. uzywamy raz w tygodniu lub prosimy inną osobe aby streściła dla nas najważniejsze fakty. Jeśeli czujesz, że twoja praca lub otocznie odbiera ci energię należy rozważyć pzeniesienie.

Kolejnymi pożeraczami chi są tak zwane siły wyższe – nie można się im poddać ani zgodzić na ich działanie nawet jeśli jest to trudne i dotyczy np. naszych przełożonych. Ostatnimi, pomijanymi, zjadaczami są własne choroby ciała, czasem duszy lub umysłu. Czasem wynikają z naszych zaniedbań a czasem z tak zwanej „siły wyższej” - w obu przypadkach należy zacząć od terapii i leczenia swoich słabości, których złe funkcjonowanie może uniemożliwić nam zbieranie energii. Najbardziej podstawowymi są najbardziej podstawowe takie jak głód, fizyczny, lub psychiczny ból, brak bezpieczeństwa – aby wrócić do równowagi energetycznej należy zaspokoić swoje potrzeby (pamiętając aby przy tym szanować potrzeby innych, zabronione są gwałty, kanibalizm i kradzieże żywności)Jak leczyć niedobów lub brak energii chiii?

Im mniej energii chi jest w danej osobie tym trudniej ją przyjąć i wytworzyć. Osoby z bardzo małą ilością enerii chi nie są w stanie jej wytworzyć. Najlepiej, jeśli ją dostaną od kogoś o wyższym jej poziomie. Musi podjąć praktyki rozwijające ciało, umysł i duszę w celu zbierania energii. Skrajne przypadki mogą te energie niszczyć w innych co jest niedopuszczalne i powinno być


Jak zbierać energię chi?

Jest ona wszędzie wokół nas w niewielkich ilościach, znajduje się również w powietrzu. Najprostszym sposobem pozyskania energii chi jest spokojne, oddychanie pełną piersią – wtedy energia chi dostaje się do naszego ciała przez nos i usta – nie zaleca się ich zakrywania.

Kolejną prostą metodą jest kontakt z naturalnymi źródłami energii chi jakimi są elementy natury – słońce, drzewa, góry. Aby energia została zaabsorbowana należy wykazać pozytywny i akceptujący stosunek do obiektów energodajnych, należy je podziwiać i zachwycać się nimi. Niedopuszczalne jest ich przeklinanie i niszczenie. Wtedy Twoja energi amoże zostać zabrana.

Ostatnim sposobem jest obcowanie z rzeczami naładowanymi enerią przez osoby je tworzące, branie udziału w wydarzeniach kultu, dbanie o swoje ciało duszę i umysł oraz przebywanie w towarzystwie osób, które enerię produkują.


Obowiązki wiernego

Głównymi obowiązkami wiernego jest dbanie o umysł, duszę i ciało jako miejsca kumulacji energii chi.

Głównymi obowiązkami kapłanów jest tak szczególne dbanie o stan swojego ciała, duszy i umysłu aby móc nie tylko zbierać ale takze wytwarzać energię chi i dzielić się nią z innymi.


Jak dbać o umysł?

Podstwą treningu umysłu jest edukacja i rozwój komórek mózowych.

Ukończenie studiów wyższych jest wskazane

Czytanie minumum trzech książek w miesiącu (książki muszą być naukowe, neutralne lub wyzwalające energię chi)

Biegłe posługiwanie się w mowie i w piśmie wybranym językiem (zwykle ojczystym)

Znajomość minimum dwóch języków obcych lub aktywna ich nauka wedle swoich zdolności

Uczestnictwo w zajęciach muzycznych nauka śpiewu lub gry na instruencie wedle możliwościCelam istnienia zgromadzenia jest ułatwienie ludziom tworzenie energii chi a więc danie im osób, które pomogą im ją romadzić i tworzyć oraz nowych miejsc, w których mogą rozwijać w sobie potencjał tworzenia energii chi czyli dbać o swoją duszę, umysł i ciało. Zbieranie środków na:


Miejsca dla duszy:

- miejsca kultu umożliwoające zbieranie energii chi

- galerie sztuki

- sale koncertowe i sceny

- kościoły innych wyznań


Miejsca dla umysłu

- szkoły

- osrodki szkoleniowe

- uczelnie

- miejsca warsztatów


Miejsca dla ciała

- szpitale

- lecznice

- obiekty sportowe

- salony urody

- salony odzieży charytatywnej


Wydarzenia

- promujące rozwój duchowy i uczące kultu

- kursy, szkolenia, warsztaty rozwijające umysł w wielu dziedzinach

- promujący rozwój sportu i zdrowia


Kapłani i kapłanki

- wykazują ponadprzeciętne zdolności do tworzenia i dzielenia się energią chi

- ukończyli studia wyższe

- posłuują się biegle jednym językiem (zazwyczaj ojczstym)

- Znają biegle lub doskonalą minimum dwa języki obce

- Tworzą sztukę, muzykę lub zajmują się edukacją

- Nie boą się mówić do ludzi i nauczać lub tworzyć energię u innych

- Szczgólnie dbają o swoje zasoby, absorbcje i produkcje energii ch

- Uczą ludzi (także nieświadomych) jak zbierac i tworzyć energie chi

Kreatorzy

- Umieją tworzyć i wzbudzać energię u innych

- spełniają minimum dwa punkty kapłanów

- tworzą sztukę, muzykę lub inspirują indywidualnym sposobem bycia

Klucze kościoła

- Nie muszą posiadać umiejętności kreatorów

- biorą aktywny udział w życiu grupy

- posiadają kluczowe umiejętności dla grupy

- tworzą materiały, strony, fora, pomagają w oranizacji


Wyznawcy

Wszyscy, którzy świadomie i dobrowolnie tworzą lub zbierają energię chi aby ocalić siebie i świat. Głównym obowiązkiem wyznawcy jest rozwój swojego ciała umysłu i ducha aby możliwe było zbieranie i tworzenie energii chi. Mogą kożystać z pomocy i doradztwa kapłanów i kreatorów. Dobrze, jeśli w wolnym czasie pomagają Kluczom.

Wyznawcy mają dowolność w wybieraniu metod i środków rozwoju nie mogą one tylko – szkodzić innym ani odbierać/niszczyć im ani innym energii chi.

Wyznawcy mają wolną wole mogą kożystać z metod kultu innych religii modlić się lub medytować gdyż energia chi nie jest sprzeczna z żadną religią a w wielu ma inna nazwę i formy.

Wyznawcy powinni w trosc o swoje ciało minimum raz dziennie spacerować na zwenątrz i oddychać spokojnie wśród drzew lub roślin. Wyznawca powinien wybrać według swoich upodobń o możliwości przynajniej jeden sposób aktywności fizycznej

Wyznawcy powinni dbać o wygląd i zdrowie swojego ciała - wedle swoich upodobań


Zaloguj się, żeby dodać komentarz.